top of page

Patakaran sa Privacy

Epektibo noong Setyembre 16,2019

Sa dagat. Mga namumuno, pinahahalagahan at inuuna namin ang privacy at pagiging kumpidensyal ng aming mga kliyente, kasosyo, at mga bisita sa website. Binabalangkas ng Patakaran sa Privacy na ito kung paano namin kinokolekta, ginagamit, isiwalat, at pinoprotektahan ang iyong personal na impormasyon kapag nakipag-ugnayan ka sa aming mga serbisyo sa pagkonsulta sa karanasan sa customer, kabilang ang pagkonsulta sa disenyo ng karanasan ng kliyente, pagsasanay sa serbisyo sa customer, mga workshop sa komunidad, at outsourcing ng suporta sa customer. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga serbisyo o pag-access sa aming website, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin at kasanayan na inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito.

Impormasyon na Kinokolekta Namin:


Maaari kaming mangolekta ng personal na impormasyon mula sa iyo kapag nakikipag-ugnayan ka sa aming mga serbisyo, bumisita sa aming website, o nakipag-ugnayan sa amin. Ang mga uri ng personal na impormasyon na maaari naming kolektahin ay kinabibilangan ng:

1. Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan: gaya ng iyong pangalan, email address, numero ng telepono, at mailing address.
2. Impormasyon sa Negosyo: tulad ng pangalan ng iyong kumpanya, titulo ng trabaho, at industriya.
3. Impormasyon sa Pagbabayad: kapag kinakailangan para sa mga layunin ng pagsingil, maaari kaming mangolekta ng mga detalye ng pagbabayad o impormasyon sa pananalapi.
4. Impormasyon sa Paggamit ng Website: maaari kaming mangolekta ng hindi personal na impormasyon na nauugnay sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa aming website, tulad ng IP address, uri ng browser, operating system, at mga pahinang binisita.

Paggamit ng Impormasyon:
Ginagamit namin ang nakolektang personal na impormasyon para sa mga sumusunod na layunin:

1. Upang ibigay at ihatid ang aming mga serbisyo sa pagkonsulta sa karanasan sa customer at tuparin ang aming mga obligasyon sa kontraktwal sa iyo.
2. Upang i-personalize at pagbutihin ang aming mga serbisyo, website, at komunikasyon upang mas matugunan ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan.
3. Upang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa aming mga serbisyo, update, kaganapan, promosyon, o iba pang nauugnay na impormasyon.
4. Upang iproseso ang mga pagbabayad, pag-invoice, at mga transaksyong pinansyal.
5. Upang tumugon sa iyong mga katanungan, kahilingan, o reklamo.
6. Upang magsagawa ng pananaliksik, pagsusuri, at pag-uulat upang mapahusay ang aming mga serbisyo at mas maunawaan ang mga uso sa merkado at mga pangangailangan ng customer.
7. Upang sumunod sa mga legal na obligasyon at ipatupad ang ating mga karapatan at kasunduan.

Pagbubunyag ng Impormasyon:
Maaari naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na partido at sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari:

1. Mga Service Provider: Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga pinagkakatiwalaang third-party na service provider na tumutulong sa amin sa paghahatid ng aming mga serbisyo at pagpapabuti ng aming mga operasyon.
2. Mga Legal na Kinakailangan: Maaari naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon ayon sa kinakailangan ng batas, regulasyon, o legal na proseso.
3. Mga Paglilipat ng Negosyo: Kung sakaling magkaroon ng merger, acquisition, o pagbebenta ng aming kumpanya o mga asset, maaaring ilipat ang personal na impormasyon sa mga nauugnay na third party.
4. Pahintulot: Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido nang may pahintulot mo o sa iyong direksyon.

Seguridad ng data:


Nagpapatupad kami ng mga makatwirang hakbang sa seguridad upang protektahan ang iyong personal na impormasyon mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, pagsisiwalat, pagbabago, o pagkasira. Gayunpaman, pakitandaan na walang paraan ng paghahatid o pag-iimbak ng data ang 100% na ligtas, at hindi namin magagarantiya ang ganap na seguridad ng iyong impormasyon.

 

Pagpapanatili ng Data:
Pinapanatili namin ang iyong personal na impormasyon hangga't kinakailangan upang matupad ang mga layuning nakabalangkas sa Patakaran sa Privacy na ito, maliban kung kinakailangan o pinahihintulutan ng batas ang mas mahabang panahon ng pagpapanatili.

 

Iyong Mga Karapatan:
Mayroon kang ilang mga karapatan tungkol sa iyong personal na impormasyon, kabilang ang karapatang i-access, itama, i-update, o tanggalin ang iyong impormasyon. Kung gusto mong gamitin ang alinman sa mga karapatang ito o may anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa aming mga kasanayan sa privacy, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba.

 

Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito:
Inilalaan namin ang karapatang baguhin o i-update ang Patakaran sa Privacy na ito anumang oras. Ang anumang mga pagbabago ay magkakabisa kaagad sa pag-post ng binagong Patakaran sa Privacy sa aming website. Hinihikayat ka naming suriin ang Patakaran sa Privacy na ito nang pana-panahon upang manatiling may kaalaman tungkol sa aming mga kasanayan sa privacy.

Makipag-ugnayan sa amin:
Kung mayroon kang anumang mga tanong, komento, o alalahanin tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito o sa aming mga kasanayan sa privacy, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Konklusyon:
Ang pagprotekta sa iyong privacy ay mahalaga sa amin. Nakatuon kami sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal at seguridad ng iyong personal na impormasyon. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming mga serbisyo o paggamit sa aming website, ikaw

 aminin na nabasa at naunawaan mo ang Patakaran sa Privacy na ito. Salamat sa pagtitiwala sa S.E.A. Kailangan ng mga pinuno na may karanasan sa iyong customer.

bottom of page